HARMONOGRAM

HARMONOGRAM A DALŠÍ POKYNY

červenec – září 2014: Vyzvedni si obálku s pravidly soutěže a dalšími instrukcemi u svého odborného lékaře. Obálku si uschovej!
 Namaluj své originály na téma „Jaké letní aktivity mohu dělat díky léčbě mého astmatu?“

září 2014: Vyber maximálně 2 své originály a nejpozději do 10. 9. 2014 je odešli v obálce, kterou jsi dostal(a) od tvého lékaře. Adresa příjemce je na obálce natištěna, ty jenom vyplň svou zpáteční adresu. Poštovné platí příjemce, ty nic platit nemusíš. Nechte vyplnit a podepsat přiložené dokumenty svým rodičům. Požádejte rodiče, aby v odpovědní zásilce uvedli svůj kontakt (telefon, mobilní telefon nebo e-mail), abychom je mohli kontaktovat v případě potřeby. Každý obrázek musí být na zadní straně opatřen tvým jménem a adresou a jménem ošetřujícího lékaře.

září/říjen: Vyhodnocení jarního kola soutěže, očekávej drobný dárek za tvou účast v soutěži, 3 nejlepší z každé kategorie obdrží hodnotnější dary. Vybrané kresby zarámujeme a doručíme lékařům, aby si Vašimi výtvory mohli vyzdobit čekárnu či ordinaci.

Napsat komentář