PRAVIDLA

ZKRÁCENÁ PRAVIDLA

Úplné znění pravidel soutěže najdete v sekci „KE STAŽENÍ“.

Soutěž je určena pro dětské pacienty narozené v roce 1998 a později, léčené v ambulancích specialistů v České republice.
Od měsíce července 2014 si soutěžící budou moci vyzvednout obálku s pravidly soutěže a dalšími instrukcemi u svého odborného lékaře.

Nejpozději do 10. 9. 2014 soutěžící odešlou maximálně dva své originály výtvarného díla na téma „Jaké letní aktivity mohu dělat díky léčbě mého astmatu“ v obálce, kterou obdrželi od svého lékaře. Adresa příjemce je uvedena na obálce. Obrázky je nutno zaslat na adresu STUDIA TRYANGEL s.r.o., které bylo společností MSD pověřeno realizací soutěže. Na obálce je třeba vyplnit zpáteční adresu. Poštovné hradí příjemce. V obálce je nutno zaslat podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů a užitím díla, který si soutěžící vyzvednou u odborného lékaře spolu s obálkou. Na zadní stranu každého obrázku je nutno uvést autorovo jméno, věk, adresu bydliště a jméno ošetřujícího lékaře.

Děti mohou kreslit libovolnou technikou na libovolný materiál. Velikost obrázků je předepsaná na formát A4 (210 x 297 mm). Každý soutěžící může poslat maximálně dva obrázky.

Zaslané obrázky se nevrací. Každé přihlášené výtvarné dílo se stane vlastnictvím MSD.

Pro účely vyhodnocení soutěže bude vytvořeno 6 soutěžních kategorií podle věku soutěžících:
– 0-3 let rok narození 2011-2014
– 4-5 let rok narození 2009-2010
– 6-8 let rok narození 2006-2008
– 9-11 let rok narození 2003-2005
– 12-13 let rok narození 2001-2002
– 14-16 let rok narození 1998-2000

Do vyhodnocení budou zařazeny pouze obrázky zaslané v předepsané obálce, odeslané nejpozději 10. 9. 2014, s přiloženým podepsaným souhlasem se zpracováním osobních údajů a užitím díla.

Každý účastník soutěže bude odměněn.

Zaměstnanci kreativního oddělení STUDIA TRYANGEL včetně profesionálního výtvarníka vyhodnotí 3 nejlepší výkresy v každé věkové kategorii. Na vítěze čekají věcné ceny.

Odesláním díla souhlasíte s podmínkami této soutěže. Podmínkou zařazení do soutěže a setrvání v soutěži je podpis souhlasu se zpracováním osobních údajů a poskytnutí autorských práv k dílu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a k užití díla v soutěži najdete v sekci „KE STAŽENÍ“.

 

Comments are closed.